Bekendmaking het toevoegen van 4 wooneenheden

ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 

-       het toevoegen van 4 wooneenheden, Ransuil 29 en 31 en Steenuil 26 en 28 te Bedum, met activiteiten:

                        -           brandveilig gebruik;

                        -           bouwen (overige veranderingen);

                        -           handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 augustus 2013  zes weken lang voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis (afdeling VROM, ma. t/m vrij. 9.00 tot 12.00, s’middags op afspraak). Tijdens deze periode kan een ieder mondeling en schriftelijk zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders.

Kaart met een markering op Ransuil 29 9781RJ Bedum Nederland