Bekendmaking het kappen van een kastanje, Wolddijk 58

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

kappen kastanje, Wolddijk 58, Bedum (verz. 1 februari 2012).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 58 9781TK Bedum Nederland