Bekendmaking Het kappen van een kastanje

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 

kappen kastanje, Wolddijk 86, Zuidwolde Gn. (verz. 12 januari 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 86 9785TC Zuidwolde Nederland