Bekendmaking het kappen van een boom

ingetrokken omgevingsvergunning

kappen boom, nabij Ellerhuizen 24, Bedum (verz. 22 augustus 2013).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ellerhuizen  24 9781TT Bedum Nederland