Bekendmaking het houden van detailhandel

 verlenging omgevingsvergunning met 6 weken (reguliere procedure)

het houden van detailhandel, Noordwolderweg 15, Noordwolde (Gn)  (verz. 2 november 2012);

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg  15 9784PA noordwolde Nederland