Bekendmaking Hergraven van sloten

hergraven van sloten, nabij Stitswerderweg 42, Middelstum (verz. 12 sept. 2012)

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Stitswerderweg 42  middelstum Nederland