Bekendmaking graven van een sloot

 ingetrokken omgevingsvergunning

graven sloot, Groningerweg nabij Zuidwolde, Zuidwolde (Gn.) (verz. 18 juni 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Van Berumstraat 8 9785BG Zuidwolde Nederland