Bekendmaking Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan

Van 5 april tot en met 5 mei 2012 ligt het ontwerp van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan ter inzage in het gemeentehuis en op www.bedum.nl. In het plan staan de maatregelen die de gemeente wil nemen om in de komende jaren de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren. In het plan wordt uitgegaan van het principe dat pas fysieke maatregelen worden ingezet als educatieve en communicatieprojecten en controles niet hebben gewerkt.

Het ontwerp plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen na een uitgebreide ronde onder de Bedumer bevolking en verschillende belangenorganisaties. Die konden op diverse manieren hun mening kenbaar maken. Voor zover dat mogelijk was, zijn die reacties geheel of gedeeltelijk in het plan meegenomen. Tot en met 5 mei 2012 kunnen schriftelijke reacties op het ontwerp worden ingediend bij de gemeente Bedum. De ingekomen reacties worden beoordeeld en krijgen vervolgens mogelijk een plaats in het definitieve plan, dat later dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum