Bekendmaking Gehandicaptenparkeerplaats nabij Uiterdijk 20 Onderdendam

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanwijzen van een gehandicaptenpar-keerplaats op kenteken aan de Uiterdijk te Onderdendam. Het betreft een parkeerplaats in de nabije omgeving van Uiterdijk 20. De parkeerplaats word aangegeven met bord E6, bijlage 1, RVV 1990. Het besluit ligt vanaf 2 oktober gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Kaart met een markering op Uiterdijk 20 9959PK Onderdendam Nederland