Bekendmaking gebruiksmelding, veranderen van een winkelpand

 ingediende gebruiksmelding

veranderen winkelpand, Noordwolderweg 7, Bedum (verz. 23 februari 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 7 9781AD Bedum Nederland