Bekendmaking Drank- en horecavergunning Grotestraat 26-28 Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat besloten is op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet een vergunning te verlenen voor de inrichting, gevestigd op het perceel Grotestraat 26-28, 9781 HC te Bedum (1 februari 2012).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de Drank- en horecavergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Grotestraat 2628 9781HC Bedum Nederland