Bekendmaking Dempen sloot, nabij Stadsweg 51, Onderdendam

verleende omgevingsvergunning

dempen sloot, nabij Stadsweg 51, Onderdendam (verz. 8 augustus 2011).

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Stadsweg 51 9959PS Onderdendam Nederland