Bekendmaking dempen sloot, nabij Stadsweg 26, Onderdendam (verz. 24 januari 2012)

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

dempen sloot, nabij Stadsweg 26, Onderdendam (verz. 24 januari 2012)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Stadsweg 26 9959PS Onderdendam Nederland