Bekendmaking Damoclesbeleid

De burgemeester heeft op 5 september jl. in overleg met het college van burgemeester en wethouders het Damoclesbeleid 2013 vastgesteld. Dit beleid beschrijft de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het beleid is opgenomen in het gemeenteblad en ligt ter inzage in het gemeentehuis.

 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum