Bekendmaking Controle op hondenbelasting, woz-waarde en aantal ingeschrevenen

Ook dit jaar gaat de gemeente controleren op de aanwezigheid van honden in verband met de hondenbelasting. In het verleden werd de controle om het jaar uitgevoerd. Vanaf dit jaar vind jaarlijks een steekproefsgewijze controle plaats.  Dit wordt gecombineerd met een controle op enkele gegevens van uw woning die van belang zijn voor de waardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Zo wordt er onder andere gelet op de onderhoudstoestand en eventuele liggingsfactoren die van belang kunnen zijn op de vast te stellen waarde. De controleur is een gediplomeerd taxateur.

Naast de controle op de aanwezigheid van honden en de WOZ-gegevens wordt ook nog, net als voorheen, het aantal ingeschrevenen per adres (GBA) gecontroleerd en de huisnummering. Een deugdelijke huisnummering is in uw eigen belang. Denk aan de postbezorging, maar ook als u in noodgevallen hulpdiensten nodig heeft.

U kunt dus een controleur / taxateur aan de deur verwachten de komende maanden. En is het niet dit jaar, dan een volgend jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Middelen, onderdeel Belastingen / WOZ: 050-3018293 / 3018271 of via de e-mail: gemeente@bedum.nl

Kaart met een markering op Gemeente Bedum