Bekendmaking Commissievergaderingen oktober 2013

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 2 oktober 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Vaststelling bestemmingsplan “Zuidwolde Kern”
  • Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018
  • Groenbeheersplan
  • Actualisatie RGA (Regio Groningen Assen) en Netwerkanalyse 2013
  • Stand van zaken plannen Bederawalda en centrum en aanvraag tweede voorbereidingskrediet
  • LTA (Lange Termijn Agenda) 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 3 oktober 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Presentatie onderzoeksrapport Rkc Bedum: “Toerisme en Recreatie”
  • LTA (Lange Termijn Agenda)

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier: tel. 050-3018215 of het algemene nummer: 3018911.

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum