Bekendmaking Commissievergaderingen oktober 2012

De raadscommissie VROM van woensdag 3 oktober 2012 gaat NIET door.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 4 oktober 2012 om 20.00 uur (!) in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Stand van zaken oppervlakte zwemwater / installatieonderhoud, restwarmte (zo mogelijk)
  • Regionaal beleidsplan van de politie
  • Beleidsplan wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
  • Nota volksgezondheid
  • Aankoop politiebureau
  • Lange termijn Agenda (LTA)
  • Vanuit de raad van 20 september:

a. Milieucontouren Bedum Noord

b. Plaveisel Zuidwolde

c. Gemeentelijke grondposities

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum