Bekendmaking Commissievergaderingen mei 2012

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 9 mei 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp.

  • Presentatie rapport provinciaal verkeersonderzoek ontsluiting Bedum

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 10 mei 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp.

  • Veiligheidsbeleid. Achtereenvolgens zullen presentaties verzorgd worden door de heer K. (Koos) Poelma (basis brandweer Bedum), mevrouw F. (Femke) de Haan (CMO, Veiligheidsmonitor) en mevrouw N. (Naomi) Hoekstra (unitchef van de politionele basiseenheid Uithuizen, veiligheidsbeleid)

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de

voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum