Bekendmaking Commissievergaderingen januari 2013 geannuleerd

De raadscommissie VROM van woensdag 9 januari 2013 en de raadscommissie ABZ van donderdag 10 januari 2013 gaan allebei niet door! Mogelijk worden enkele agendaonderwerpen rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2013 (aanvang van alle vergaderingen is 19.30 uur).

 

Geadviseerd wordt de website te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor vergaderingen van de gemeenteraad: http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum