Bekendmaking Commissievergaderingen januari 2012

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 11 januari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp:

  • Vaststelling bestemmingsplan Onderdendam kern

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 12 januari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer het volgende onderwerp:

  • WMO-beleidsplan 2012-2015 en jaarplan

 

Geadviseerd wordt de website ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen. Veranderingen zijn niet uit te sluiten.

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum