Bekendmaking Commissievergaderingen februari 2012

De raadscommissie VROM van woensdag 8 februari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis komt te vervallen.

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 9 februari 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Evaluatie BMW-samenwerking
  • Bestuurlijke organisatie provincie Groningen

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de

voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum