Bekendmaking Commissievergaderingen april 2012

De raadscommissie VROM van woensdag 11 april 2012 om 19.30 uur vervalt.

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 12 april 2012 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp.

  • Werk aan de Winkel – visie op de sociaal-publieke infrastructuur voor Noordwest-Groningen

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de

voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum