Bekendmaking Commissievergadering maart 2014

De raadscommissie VROM van woensdag 5 maart 2014 gaat niet door. De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 6 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Overheveling budgetten van 2013 naar 2014
  • Tussenevaluatie wijkaanpak Bedum Oost

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij de commissiegriffier ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum