Bekendmaking Commissievergadering januari 2014

 

De raadscommissie ABZ van donderdag 9 januari 2014 gaat niet door.

 De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 8 januari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp:

 

  • Vaststellen regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart provincie Groningen.

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier. Commissie VROM, tel. 050-3018220 en Commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum