Bekendmaking Commissies november en december 2011

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 30 november 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp:

  • Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 1 december 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis.  Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Aanbieding en presentatie onderzoek Rekenkamercommissie Bedum (Rkc): “Wat beweegt Bedum? – een beoordelingskader voor toekomstig sportbeleid”
  • Onderzoeken oppervlakte zwemwater
  • WMO-beleidsplan 2012-2015 en jaarplan
  • Verordening winkeltijden 2012

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de desbetreffende commissiegriffier: commissie VROM, tel. 050-3018220 en commissie ABZ, tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum