Bekendmaking Commissies februari 2013

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving begint de vergadering van de raadscommissie ABZ op donderdag 14 februari 2013 niet om 19.30 maar om 19.00 uur in het gemeentehuis. Op de (voorlopige) agenda is het volgende onderwerp toegevoegd:

 

  • Uitleg NAM over gaswinning aan de Wolddijk te Bedum

 

De vergadering is openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier: tel. 050-3018215 (of algemeen: 3018911).

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum