Bekendmaking Commissie- en raadsvergadering november en december 2013

De raadscommissie VROM vergadert op woensdag 27 november  2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige – er kan dus nog wat bijkomen!) agenda staat onder meer het volgende onderwerp.

  • Afvalwaterbeleidsplan (in BMWE-verband)

 

De raadscommissie ABZ vergadert op donderdag 28 november 2013 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Bespreking onderzoeksrapport Rkc Bedum: “Toerisme en Recreatie”
  • Najaarsnota 2013
  • Controleprotocol

 

Op dinsdag 3 december 2013 is een extra raadsvergadering ingelast. Hier zal een voorlopig standpunt van de gemeente Bedum besproken worden over de bestuurlijke inrichting van de provincie Groningen.

 

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere punten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de commissiegriffier: tel. 050-3018215 of het algemene nummer: 3018911.

De volledige agenda’s en bijbehorende collegevoorstellen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl. Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergaderingen.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum