Bekendmaking Commissie- en raadsvergadering 7 en 8 mei 2014

Commissievergadering 

De vergadering van de raadscommissie ABZ van 8 mei is verplaatst naar woensdag 7 mei a.s. en begint om 19.30 uur. Op de (voorlopige) agenda staat onder meer het volgende onderwerp:

  • Veiligheidsbeleid

 Raadsvergadering

Op donderdag 8 mei  a.s. om 19.30 uur is er een extra ingelaste raadsvergadering in het gemeentehuis.

Op de (voorlopige) agenda staan onder meer de volgende onderwerpen.

  • Bestuursprogramma 2014 - 2018
  • Installatie wethouders

Beide vergaderingen zijn openbaar. U kunt op één of meerdere agendapunten inspreken. Daarvoor kunt u zich uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aanmelden bij de griffie via het algemene nummer van de gemeente, tel. 050–3018911 of per mail bij de raadsgriffier: h.reijsoo@bedum.nl  . De volledige agenda en bijbehorende collegevoorstellen liggen in het gemeentehuis ter inzage. U kunt de voorstellen ook inzien op http://besluitvorming.bedum.nl  . Via deze website kunt u de camerabeelden van de vergadering bovendien live (of later) bekijken. Geadviseerd wordt deze site ook te raadplegen voor de meest actuele stand van zaken voor bovengenoemde vergadering.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum