Bekendmaking Carbidschieten

Er mag alleen op 31 december tussen 10:00 uur en 1 januari 02:00 uur met carbid worden geschoten. Binnen de bebouwde kom mag gebruik worden gemaakt van een bus met een inhoud van maximaal één liter, als er geen gevaar kan optreden voor mens en milieu. Op een erf behorend bij een woning buiten de bebouwde kom mag gebruik worden gemaakt van maximaal twee bussen met een inhoud van maximaal 60 liter per bus. Er mogen niet meer dan vier personen aanwezig zijn, waaronder een meerderjarige bewoner. Ook moet worden voldaan aan o.a. afstandseisen (tenminste 100 meter tot gebouwen van derden en vrije schootsveld tenminste 75 meter). Voor de exacte eisen kunt u contact opnemen met de gemeente, afdeling VROM. 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum