Bekendmaking CAR-UWO vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2012 de wijzigingen CAR, in verband met verschuiving ingangsdatum AOW, en de technische wijzigingen CAR-UWO vastgesteld. Deze wijzigingen zijn op 22 februari 2012 opgenomen in het gemeenteblad en treden per 1 april 2012 in werking. Het gemeenteblad ligt ter inzage op de gemeentesecretarie. U kunt de CAR-UWO ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten).

 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum