Bekendmaking bouwen van een garage

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

bouwen garage, Boterdiep Wz 2, Zuidwolde Gn. (verz. 4 juli 2013).

 

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 2 9785AJ Zuidwolde Nederland