Bekendmaking Besluit individuele voorzieningen gemeente Bedum 2013

Op 15 december 2012 heeft het college het besluit individuele voorzieningen gemeente Bedum 2013 vastgesteld. Dit besluit treedt op 10 januari 2013  in werking. Bij de inwerkingtreding van dit besluit, wordt het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bedum, versie 2009-2, ingetrokken. Het besluit individuele voorzieningen gemeente Bedum 2013 is ook opgenomen in het gemeenteblad. Het gemeenteblad ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het besluit ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten).

Kaart met een markering op Gemeente Bedum