Bekendmaking Ambulancepost op St. Annerweg2 te Bedum

Het vervoer per ambulance in de provincie Groningen wordt verzorgd door de Stichting Regionaal Ambulance Voorziening Groningen (AmbulanceZorg Groningen). Om een goede ambulancezorg (responstijd maximaal 15 min.) te kunnen (blijven) bieden in onze regio heeft AmbulancezorgGroningen besloten om de ambulancepost van Winsum te verplaatsen naar Bedum. Daarbij is de keus van AmbulanceZorg Groningen uiteindelijk gevallen op het perceel St. Annerweg 2 te Bedum, omdat vanaf deze locatie het verzorgingsgebied optimaal kan worden bestreken.

Op een bijeenkomst op 11 september j.l. in het Trefcentrum heeft de gemeente samen met Ambulancezorg Groningen omwonenden en andere belangstellenden geïnformeerd over een mogelijke vestiging van een ambulancepost op deze locatie.

Wij onderschrijven de noodzaak van een adequate ambulancezorg in onze regio en kunnen instemmen met de beoogde locatie. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om aan de vestiging van de ambulancepost medewerking te verlenen. Dit voorstel zal worden geagendeerd voor de commissie VROM op 27 november as. (zie de agenda van de commissie op besluitvorming.bedum.nl. Naar verwachting zal de vergunningprocedure voor de ambulancepost begin 2014 worden opgestart. Dit zal o.a. bekend worden gemaakt via deze rubriek en via de gemeentelijke website.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum