Bekendmaking Aanstelling in algemene dienst/car-uwo

Op 12 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘regeling algemene dienst Bedum’ vastgesteld. Dit besluit heeft betrekking op de ‘Regeling algemene dienst gemeente Bedum 2013’. In verband hiermee is ook de CAR-UWO gewijzigd. Dat besloot het college op 26 maart van dit jaar. De besluiten treden in werking op de dag na de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2013. Beide besluiten liggen 12 weken lang ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum