Bekendmaking aanleggen van een dam en het uitgraven van een sloot

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

aanleggen dam en uitgraven sloot, nabij Wolddijk 60, Noordwolde Gn (verz. 3 juli 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 60 9784TE Noordwolde Nederland