Bekendmaking aanleggen van een dam en dempen van een sloot

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

aanleggen dam en dempen sloot, nabij Noordwoldeweg 50, Noordwolde Gn. (verz. 12 juni 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 50 9784PC Noordwolde Nederland