Bekendmaking aanleggen en herstellen maaidammen en duikers

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

aanleggen en herstellen maaidammen en duikers, nabij Wolddijk 93, Zuidwolde GN (verz. 27 juli 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 93 9785TC Zuidwolde Nederland