Varen in Bedum

Kano in Boterdiep te BedumDe recreatieve toervaart maakt in hoofdzaak gebruik van het Boterdiep. Het Boterdiep dat in Zuidwolde de gemeente Bedum binnenkomt, dwars door de kom van de plaats Bedum trekt en via Onderdendam de gemeente weer verlaat. Deze vaarroute maakt onderdeel uit van een geheel van vaarwegen voor met name gemotoriseerde toervaart. De vaarroutes zijn dan ook verkrijgbaar bij de VVV-kantoren. Voor de volledigheid worden de vaarrecreanten gewezen op het feit dat binnen de grenzen van de gemeente Bedum de brugbediening gebruik maakt van het zogenaamde konvooivaartprincipe. De bruggen worden op vaste tijden in een bepaalde vaarrichting bediend.

Kanovaren

Kanoliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Noord-Groningen. In de afgelopen jaren is door alle gemeenten geïnvesteerd in het ontsluiten van kanoroutes. Door het oplossen van knelpunten in de routes door middel van het aanbrengen van overstapplaatsen, de aanleg van duikers en het creëren van rustplaatsen is Noord-Groningen vrijwel geheel bevaarbaar geworden. Vraag naar de routes bij de VVV-Bedum of informeer bij erkende kanobedrijven in de buurt.

Meer informatie:

Meer weten over de jachthaven Onderdendam?

Voor vaarroutes en kanobedrijven:

VVV Bedum
Kapelstraat 3
9781 GK Bedum
Tel: 050-3015111

info@vvvbedum.nl