Katholieke Daltonschool Sint Walfridus

Het schoolgebouw aan de Bazuinslaan te Bedum werd in 1921 gebouwd naar het ontwerp van de heer J. Tilbusscher. In zijn ontwerp werd de entreehal voorzien van een totaal kunstwerk. De schilderingen werden ontworpen door F. H. Bachg (1865-1956), een leermeester van de eerste Ploegschilders.

Katholieke Daltonschool Sint WalfridusEr zijn twee paneelschilderingen in de vorm van een vijfluik aangebracht. De ene stelt de aanleg van een dijk onder toezicht van Walfridus voor. De tekst luidt:

TOEN DE BESTUURSLEDEN DOOR KAREL DEN VORST DER FRANKEN GEZONDEN, IN GRONINGEN, HOOFDPLAATS VAN DEZE STREKEN, CHRISTELIJKE ORDE DEDEN BLOEIEN, HEEFT WALFRIDUS, BIJGESTAAN DOOR ZIJN ZOON RADFRIDUS, IN IJVER GEARBEID AAN HET OPWERPEN VAN DEN WOLDDIJK

Op de andere is een Walfridusprocessie ronde de oude kerk van Bedum te zien. De tekst luidt:

DOOR DE WILDHEID DER NOORMANNEN, DIE DEZE STREKEN TEISTERDEN, VERWIERVEN VADER EN ZOON DEN MARTELKROON. DE PAROCHIANEN VAN BEDUM VEREERDEN IN PLECHTIGEN OMMEGANG HUN HEILIGE PATROON.

 

Boven de deur vindt u een muurschildering op kalk van de marteldood van Walfridus en Radfridus. Aan de zijkanten werden teksten aangebracht:

HEILIGE MARTELAAR WALFRIDUS, BID VOOR ONS

HEILIGE MARTELAAR RADFRIDUS, BID VOOR ONS

In 1956 is de school ingrijpend verbouwd. De entreehal werd gewijzigd in de vorm zoals voor de verbouwing in 2000/2001. Er kwam een nieuwe doorgang tussen entreehal en de school. En er werd een verlaagd plafond aangebracht.

Een glas-in-loodraam werd verwijderd. Het raam is nog lange tijd bewaard gebleven, maar is nu verdwenen.

De muurschildering op kalk is voor een deel afgebroken en verdween tussen de vloer van de zolder en het verlaagde plafond van de entreehal.

De schilderingen op panelen werden in lokalen geplaatst.

De teksten verdwenen onder nieuwe witsellagen.

Op de naamdag van Sint Walfridus (22 juni) was het voor de restauratie gebruikelijk dat de kinderen van groep 7/8 naar de zolder gingen. Boven de muurschildering lagen een paar planken los. Die werden weggehaald. We lieten een bouwlamp in het gat zakken. De kinderen gingen op de buik liggen en gingen met hun hoofd zover mogelijk omlaag om de muurschildering te bekijken. Voor de veiligheid hielden andere kinderen de enkels vast. Veel oud-leerlingen zullen dit zich nog kunnen herinneren.

Al lange tijd leefde de gedachte om de hal grotendeels te reconstrueren. Een verbouwing in 2000/2001 bood een goede mogelijkheid om dat te realiseren. De school heeft contact gezocht met drs. H.G.L.M. Crombach van Lucas Kunsthistorische Dienstverlening. In zijn rapport van januari 2001, wordt de betekenis van de schilderingen beschreven. Tevens is er informatie over de schilder en een advies met betrekking tot herstel van de ruimte opgenomen. Op advies van de heer Crombach werd Holstein – Team 4 Restauratie Architecten benaderd om een herstelplan te vormen. In dit plan werd een beschrijving gegeven ten behoeve van het herstel en completering van de ruimte. Het project kon alleen slagen doordat tal van fondsen en instellingen subsidies hebben verstrekt. In 2003 is de hal gerestaureerd en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht

Aannemer Vuurboom deed de bouwkundige werkzaamheden. De dames Veldman en Veltman, decoratieschilders uit Niezijl hebben de muurschilderingen, de teksten en de wanden gerestaureerd. De panelen werden in Nijmegen gerestaureerd door de heer Cecchi van restauratieatelier Botticelli. Als u nu op onze school komt loopt u door een stukje geschiedenis een moderne school binnen.

Walfridusviering

Ieder jaar houdt onze school op de naamdag van Sint Walfridus 22 juni een Walfridusviering. De oudste leerling en de jongste leerling spelen Walfridus en Radfridus. We vertellen het verhaal van Walfridus, zingen een lied over Walfridus, er wordt een gedicht voorgelezen en er wordt gebeden.