Gedenkplaat Jozef Meijer en Regina Meijer-Cohen

De vierkante granieten plaat, bevestigd aan het pand aan Boterdiep WZ 13 te Bedum herinnert ons aan het lot dat het Joodse echtpaar Meijer trof. Op de plaquette staat de volgende tekst:

De sporenGedenkplaat Jozef Meijer en Regina Meijer-Cohen Bedum
van hun levens
kruisten elkaar
maar
ze waren jood
en mochten niet bestaan

Jozef Meijer en Regina Meijer-Cohen

vonden de dood
via het spoor
naar Auschwitz
onschuldig
vergast

Lesbrief

In 1943 werd het echtpaar in Auschwitz vergast. Jozef en Regina Meijer-Cohen waren tot het moment van hun deportatie de enige nog in Bedum wonende joden. Met hun dood kwam een wrang einde aan een lange geschiedenis van het jodendom in de gemeente Bedum. Meer informatie vindt u op de site www.jodenvervolgingbedum.nl. Bovendien is de lesbrief voor basisscholieren over het tragische lot van het echtpaar digitaal beschikbaar.