Economisch beleid in de gemeente Bedum

De notitie 'Economisch beleid in de gemeente Bedum' is in december 2009 vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum. Het doel van de notitie is de huidige werkwijze, de uitgangspunten en de randvoorwaarden op het gebied van economisch beleid te benoemen en daarbij aan te geven wat het ambitieniveau voor de komende jaren is.