Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Bedrijvenpark BoterdiepBedrijvenpark Boterdiep is een uitbreiding van het bedrijventerrein en is zuidwestelijk gelegen van het dorp Bedum. Het terrein wordt ontsloten door de brug 'de nYe Klap', een brug met allure. De brug maakt het snelwegennet rond Groningen en de hoofdwegen in het Noordelijke deel van de provincie in korte tijd bereikbaar. De A7 en de A28; de Eemshavenweg (N46) en de wegverbinding Groningen-Delfzijl (N360) bijvoorbeeld, zijn vanuit Bedum binnen een kwartier bereikt. Filevrij, over het algemeen! 

Nieuw bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in 2016 herzien. Het nieuwe plan maakt het mogelijk om de kavels langs het Boterdiep in gebruik te nemen voor de combinatie werken/wonen.

Kavels

Er zijn nog maar een paar kavels beschikbaar:

  • Beschikbare kavels, stand van zaken 1 november 2018
  • Er zijn ook enkele kavels te koop die op dit moment in particulier bezit zijn. Voor informatie over deze kavels kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Downloads:

Meer informatie

  • Algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken van de gemeente Bedum
  • Voor algemene informatie of met vragen over het bestemmingsplan, de prijzen, etc. kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris mevr. I. Zuidema, tel. (050) 301 82 49. Uw vragen kunt u ook mailen naar: gemeente@bedum.nl.