Bedrijfscontactfunctionaris

Een bedrijfscontactfunctionaris is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven, zowel intern als extern. Deze functionaris fungeert als relatiebeheerder en onderhoudt contacten met bedrijven door onder andere het afleggen van bedrijfsbezoeken. Ook voor informatie over en aankoop van kavels op het bedrijvenpark Boterdiep kunt u hier terecht.

De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Bedum is Ineke Zuidema. Zij is te bereiken op 050 3018249, e-mail: i.zuidema@bedum.nl.

Bedrijfscontactfunctionaris

Contacten

De bedrijfscontactfunctionaris heeft – samen met de wethouder economische zaken –regulier overleg met het bestuur van de Bedrijvenvereniging van de gemeente Bedum (bvgB). Ook wordt er – samen met de wethouder agrarische zaken – regulier overleg gevoerd met de agrarische sector.