Bedrijfscontactfunctionaris

Een bedrijfscontactfunctionaris is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven, zowel intern als extern. Deze functionaris fungeert als relatiebeheerder en onderhoudt contacten met bedrijven door onder andere het afleggen van bedrijfsbezoeken. Ook voor informatie over en aankoop van kavels op het bedrijvenpark Boterdiep kunt u hier terecht. Lees meer over Bedrijfscontactfunctionaris

Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Bedrijvenpark Boterdiep is een uitbreiding van het bedrijventerrein en is zuidwestelijk gelegen van het dorp Bedum. Het terrein wordt ontsloten door de brug 'de nYe Klap', een brug met allure. De brug maakt het snelwegennet rond Groningen en de hoofdwegen in het Noordelijke deel van de provincie in korte tijd bereikbaar. De A7 en de A28; de Eemshavenweg (N46) en de wegverbinding Groningen-Delfzijl (N360) bijvoorbeeld, zijn vanuit Bedum binnen een kwartier bereikt. Filevrij, over het algemeen!  Lees meer over Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Economisch beleid in de gemeente Bedum

De notitie 'Economisch beleid in de gemeente Bedum' is in december 2009 vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum. Het doel van de notitie is de huidige werkwijze, de uitgangspunten en de randvoorwaarden op het gebied van economisch beleid te benoemen en daarbij aan te geven wat het ambitieniveau voor de komende jaren is. Lees meer over Economisch beleid in de gemeente Bedum

Inkoop en aanbesteden

De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond vormen per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland. In aanloop naar deze nieuwe situatie hanteren de vier gemeenten een gezamenlijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeenten kopen rechtmatig en doelmatig in, zodat gemeenschapsgelden op een controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. Lees meer over Inkoop en aanbesteden

Links

De gemeente staat u terzijde als het om ondernemen gaat. Als kleine en flexibele organisatie staan wij graag bereid om een stapje harder te lopen voor u. Korte lijnen. Wars van eindeloze procedures. Meer weten over ondernemen in Bedum? Neemt u contact op met Economische Zaken, tel. (050) - 301 82 46. Ook op internet komt u meer te weten over wat Bedum te bieden heeft. Lees meer over Links