Westerdijkshorn

Westerdijkshoorn, zicht op het torentjeTen noordwesten van Bedum, aan de grens met de gemeente Winsum, ligt Westerdijkshorn.

Een stukje geschiedenis…

Westerdijkshorn is oorspronkelijk een kerspel (kerkdorp, later landgemeente) gelegen in de westhoek (hoek = horn) van de (Wold-)dijk. Overleveringen vertellen hoe het de vroegere prediker van het Christelijk Geloof, de Heilige Walfridus, moet zijn geweest, die in de eerste jaren van de negende eeuw vanuit Bedum - in die tijden Bedderwale of Bedehem geheten - de tegenwoordige Wolddijk heeft gelegd ten einde de zeevloeden te keeren (Feith). Daardoor kon het zuidelijke stuk van Hunsingo rond de op wierden (vluchtheuvels) gebouwde dorpen Bedum, Ellerhuizen, Zuidwolde, enz. reeds vóór het jaar duizend tot het vruchtbare landschap Innersdijk (“binnendijcks”) worden. De bebouwing langs de Wolddijk was oorspronkelijk binnendijks, later werden ook boerderijen gebouwd op, door aanslibbing iets hoger gelegen, land buiten de dijk. In de 12e eeuw werd er op een, aan de zuidkant van het gehucht Dijckshorne, opgeworpen wierde een kerkje gesticht. Van de kerk is helaas geen afbeelding bewaard gebleven. Aangenomen mag worden dat er weinig verschil in bouw en grootte zal hebben bestaan met het uit dezelfde tijd daterende kerkje van Onderwierum.

Meer over de historie vindt u op de website van de Historische Vereniging gemeente Bedum.