Rodewolt

Ten noordwesten van Onderdendam, tegen de gemeentegrens richting Winsum vinden we Rodewolt.

Een greep uit de geschiedenis…

We zouden de geschiedenis van Onderdendam tekort doen als we niet de historische plaats Rodewolt (in de volksmond t Roowolt ) zouden noemen. De naam Rodeweg in Onderdendam, een smal straatje ten westen van de Warffumerweg, geeft waarschijnlijk aan dat we in die richting Rodewolt moeten zoeken.

Op de Winsumerweg, ten westen van Onderdendam, vindt u rechts de ruilverkavelingsweg op naar Baflo. Aan de linkerkant bevinden zich twee boerderijen, Rodewolt 7 en 9. Alhoewel de boerderijen met een bepaalde regelmaat veranderd en vernieuwd zijn, zijn het oude boerenplaatsen. Tot 1594 behoorde de grond aan het vrouwenklooster Essen te Helpman en daarbij behoorden ook de boerderijen. Daarna was de Provincie de eigenaar die na verloop van tijd de grond en de behuizingen aan particulieren verkocht. De familie Veenland, vanaf 1971 eigenaar van Rodewolt 9, heeft in de loop der jaren bijzondere vondsten gedaan in hun weilanden en sloten. Vondsten die duiden op bewoning omstreeks het begin van de jaartelling en daarna vanaf de Middeleeuwen.

Meer over dit onderwerp vindt u op de website van de Historische Vereniging gemeente Bedum.