Menkeweer

Brug MenkeweerTen noorden van Onderdendam, richting Warffum, bevindt zich de wierde van Menkeweer. Vlak voor de eerste bocht in de weg, vindt u een stukje historie: het ‘hoogholtje’over het Warffumermaar. Linksaf over het bruggetje naar de camping staat na enkele meters een van de oude rolpalen die Onderdendam rijk is.

Een stukje geschiedenis…

Net als op Onderwierum bevindt Menkeweer zich op een wierde. In het begin van de 19e eeuw stonden hier nog een kerkje en een klokkenstoel. De kerk is afgebroken in 1828. De klok is later overgebracht naar de kerk in Onderdendam en heeft hier nog tot 1969 in het torentje gehangen.

Boerderij MenkeweerMenkeweer omvatte oorspronkelijk het gebied ten noorden van het Winsumerdiep, dus ook de bebouwing aan de Middelstumerweg, Warffumerweg, Rodeweg en Winsumerweg in Onderdendam. Het is vrijwel zeker dat op de plaats aan de Warffumerweg, nummers 35 en 37, waar nog de voormalige school en het schoolmeestershuis staan, zich eens de kosterij bevond waar de schoolmeester woonde en de kinderen onderwijs kregen.

Meer over dit onderwerp vindt u op de website van de Historische Vereniging gemeente Bedum.