Over de gemeente Bedum

Beeldmerk BedumDe gemeente Bedum ligt ten noorden van de gemeente Groningen aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl. In januari 2018 woonden in de gemeente BedumĀ ongeveer 10.476 inwoners.

Aan de westkant grenst Bedum aan de gemeente Winsum. Ten noorden van Bedum ligt de gemeente Eemsmond. De Beeldmerk Noordwoldegemeenten Loppersum en Ten Boer zijn de twee oostelijke buurgemeenten. De gemeente bestaat uit de dorpen Bedum, Noordwolde, Zuidwolde en Onderdendam. De grootste buurtschappen in de gemeente zijn Ellerhuizen, Onderwierum en Westerdijkshorn.

Beeldmerk OnderdendamDe gemeente Bedum wordt doorsneden door het Boterdiep. Van commercieel belang is deze vaarweg niet meer; de waterrecreatie is de laatste jaren sterk in opkomst.

Beeldmerk Zuidwolde