Brandveilig leven: focus op Wmo

Projectlogo brandveilig wonen
De gemeente Bedum faciliteert haar inwoners waar mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen. Maar toch, u kunt nog zo comfortabel en verzorgd in uw eigen huis wonen, tijdens een brand heeft u bijvoorbeeld niets aan een 24 uurs-alarmknop of een rookmelder op de gang die niet hoorbaar is in de slaapkamer. Uw neus werkt namelijk niet als u slaapt. Bij een brand heeft u slechts 3 minuten om veilig te vluchten. Mensen die steeds minder zelfstandig en zelfredzaam worden, maken drie keer zoveel kans om slachtoffer te worden van een brand. Voor deze mensen is een vroege alarmering en een veilige vluchtroute extra belangrijk. Zeker omdat de brandweer pas komt nadat 112 is gebeld en er circa acht minuten over doet om bij u op de stoep te staan.

Verhogen van het brandveiligheidsniveau

De gemeente Bedum heeft in 2017 een schenking van Friesland Campina gekregen voor het vergroten van brandveiligheid in de gemeente. De gemeente zet deze middelen in om samen met de brandweer in 2018 een impuls te geven aan het verhogen van het brandveiligheidsniveau bij Wmo-clienten en de rookmelderdichtheid van de gemeente. Dit doen ze door voorlichting te geven aan inwoners, consulenten en zorgaanbieders.

Daarnaast worden er in het najaar van 2018 bij 50 adressen waar mensen wonen die verminderd zelfredzaam zijn bij brand, na een brandbeveiligheidscheck, gratis twee gekoppelde rookmelders geplaatst. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Humanitas Hogeland die hiervoor speciaal zijn opgeleid door de Brandweer.

Humanitas brandveilig 2018

19 september - Bedum helpt Wmo-cliënten bij brandveilig maken van hun huis

Op woensdag 19 september gaven burgemeester Erica van Lente van Bedum en Brandweer Groningen het officiële startsein voor het project 'Brandveilig leven: focus op Wmo'. Dit deden zij door rookmelders te overhandigen aan Bedumer Piet Laurijsen, die gebruik maakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Bedum vindt het belangrijk dat inwoners waar mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen. Bedumers die verminderd mobiel zijn, zijn extra kwetsbaar ingeval van brand. Vroegtijdige signalering van brand is voor hen daarom van cruciaal belang. Ook is het belangrijk dat de omgeving van die kwetsbaarheid op de hoogte is.

Rookmelders Bedum

Impuls

De gemeente kreeg in 2017 een schenking van 5.000 euro van Friesland Campina voor het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Het concern vindt brandveiligheid belangrijk en steunt dit lokale initiatief. De gemeente zet de schenking in om samen met de brandweer een impuls te geven aan het verhogen van het brandveiligheidsniveau bij Wmo-cliënten en het aantal woningen met rookmelders in het algemeen. Dit gebeurt door voorlichting te geven aan inwoners, consulenten en zorgaanbieders.

Brandveiligheidscheck

De komende maanden wordt bij 50 adressen een brandveiligheidscheck gedaan. Het gaat om adressen waar mensen wonen die ook bij brand verminderd zelfredzaam zijn. Daarbij worden gratis twee gekoppelde rookmelders geplaatst. Dit gebeurt door vrijwilligers van Humanitas afdeling 't Hoogeland die hiervoor speciaal zijn opgeleid door de Brandweer.

Erger voorkomen

Piet Laurijsen, woonachtig aan De Lijnbaan in Bedum, was de eerste Bedumer die de melders kreeg aangeboden. "Mijn buurvrouw heeft een keer brand in huis gehad. Dankzij rookmelders is toen erger voorkomen. Ondanks dat heb ik er eigenlijk nooit over nagedacht zelf melders aan te schaffen. Daarom ben ik erg blij met deze actie", aldus Laurijsen.

Burgemeester Erica van Lente hoopt dat de actie bewustwording in gang zet: "We richten ons nu op een groep die bij brand extra kwetsbaar is. Maar dat neemt niet weg dat eigenlijk iedereen zijn woning moet voorzien van melders. Dat kan, zie ook het verhaal van Piet Laurijsen, erger voorkomen en zelfs levens redden. Iedereen kan op www.brandweer.nl/brandveiligheid een check doen. Laat dat vooral niet na."