Reijsoo, H.P. (Henk)

foto van Reijsoo, H.P. (Henk)

Nevenfuncties: Secretaris Rekenkamercommissie (Rkc), 2 uur per week bij aanstelling Gemeente Bedum; Medewerker afdeling Communicatie (EMIC), Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen 8 uur per week, bezoldigd; Bestuurslid Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde, Noordwolde Gn 20 uur per maand, onbezoldigd; Secretaris VTBVHWVWINENO 2 uur per jaar, onbezoldigd; Secretaris IJsvereniging Zuidwolde 8 uur per maand, onbezoldigd (m.i.v. 6 maart 2009) (ijsperiode niet meegerekend); Voorzitter jeu-de-boule vereniging Noordwolde; Lidmaatschappen: lid Kring van Groninger Griffiers; lid van de Nederlandse Vereniging van Griffiers; lid van GroenLinks. Overig: Klaverjasvereniging de Woldstee, Noordwolde Gn; Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde, Noordwolde Gn; Postzegelvereniging “Gruno”, Groningen; AbvaKabo .

Telefoon: (050) 301 82 15
E-mail:gemeente@bedum.nl

Functie: Griffier raad, commissiegriffier ABZ, secretaris rekenkamercommissie
Functieomschrijving: